wtorek, 12 lipca 2011

Bathroom

Zeppelin na lotnisku

Skala 1:87
Jestem pod wrażeniem, bardzo staranna makieta, każda figurka jest ubrana inaczej zgodnie z ówczesną modą. Sterowiec jest dokładnie odwzorowany. Mini autka z epoki, budynki są świetne.

I am impressed, nice model, every figurine is dressed differently in accordance with the fashion of the time. The airship exactly is copied. Miniature cars from the age, buildings are awesome.niedziela, 3 lipca 2011

Miniature doll house with room boxes

Today Sunday, rainy day, cold and lazy. I woke up early morning and all my schedule has gone. So, I made a little something to spend the leasure time.
I am thinking about the scale. It is close to 1:62.
Two room boxes are the old one I have made a few years ago for Kelly and Shelly: the kitchen and living room with fire place.
Do you like it?

Niedziela, deszczowy dzień, zimno i leniwie. Obudziłam się wcześnie rano i cały plan na dzisiaj upadł. Więc, robiłam coś małego, żeby spędzić wolny czas. Zastanawiam się nad skalą. To jest zbliżone do 1:62.
Dwa room box-y są stare zrobiłam je kilka lat temu dla Kelly i Shelly: kuchnia i pokój dzienny z kominkiem.
Czy Wam się podoba?


Miniature tablecloths

Miniaturowe serwetki do domku. Skala 1:12
Miniature tablecloths to the house. 1:12 Scale
Christmas boxes